ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มมาตรการตรวจสอบผู้โดยสาร ป้องกันไวรัสเมอร์ส

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มมาตรการตรวจสอบผู้โดยสารที่เดินทางจากเกาหลีใต้บินตรงเชียงใหม่ ซึ่งมีสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน เพื่อป้องกันไวรัสเมอร์ส
หลังจากการพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส คนแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากตะวันออกกลาง ท่าอากาศยานเชียงใหม่จึงเพิ่มมาตรการการตรวจสอบ โดยได้เน้นไปยังผู้เดินทางจากเที่ยวบินจากประเทศเกาหลีใต้ที่บินตรงมายังจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงษ์ ปงจันตา หัวหน้าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า ท่าอากาศยานเชียงใหม่มีมาตรการควบคุมโรคไวรัสเมอร์ส ด้วยการสุ่มตรวจผู้เดินทางจากประเทศเกาหลี ทางสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ ซึ่งจะมีสัปดาห์ละ 4 วันสังเกตผู้มีอาการ มีไข้ 38 องศาขึ้นไป และอ่อนเพลีย จะแยก ออกมาต่างหาก เชิญเข้าห้องกัก และประสานไปยังสายด่วน 1669 เพื่อส่งตัวไปไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หลังจากนั้นจะประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานศุลกากร เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานไปยังสายการบินเพื่อขอรายชื่อผู้เดินทางทั้งหมดที่เดินทางเที่ยวบินเดียวกัน เพื่อส่งมอบรายชื่อให้สาธารณสุขจังหวัด เพื่อติดตามที่พักของผู้เดินทาง นอกจากนี้ยังแจกคำแนะนำให้ยังผู้เดินทาง และตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางได้รับทราบถึงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโรคเมอร์ส
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์บินตรงจากเชียงใหม่สู่เกาหลี สัปดาห์ละ 4 เที่ยว จากเดิมที่เคยบินทุกวัน โดยสายการบินดังกล่าวจะถึงเชียงใหม่เวลาประมาณ 22.00 น.โดยพบว่าที่ผ่านมาได้กักตัวคนไข้ต้องสงสัยป่วย ไว้ 4 คน และส่งกลับไปแล้ว 3 คน ส่วนอีก 1 คนยังรอผลการตรวจพิสูจน์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 
19 มิถุนายน 2558 , 19:53 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ ///////////// 19 มิ.ย. 58