อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน NSP Innovation Fair 2015 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงาน NSP Innovation Fair 2015 ที่จังหวัดเชียงใหม่ นำผลงานที่ประสบความสำเร็จจากการส่งเสริมใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาจัดแสดง
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน NSP Innovation Fair 2015 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต ซึ่ง NSP ย่อมาจาก Northern Science Park หมายถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ งานดังกล่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชนและผู้ที่สนใจได้รู้จักและเข้าถึงบริการและการดำเนินงานของ NSP เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการ ประสานและเชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคเอกเชน ภายใต้การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าสูงสุด งานดังกล่าวยังเป็นการแสดงผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมในการเพิ่มมูลค่ากระบวนการและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ที่เกิดจากการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันเป็นความร่วมมือของภาคส่วนคือ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาได้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอีกหลายแห่งในภาคเหนือ และภาครัฐบาลคือสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการที่ทำงานรวมกับ NSP การให้คำปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด NSP Innovation Award 2015 สาธิตทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์จากการให้บริการของ NSP โดยเชฟชั้นนำ และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย งานจัดระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558
 
20 มิถุนายน 2558 , 15:49 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่