พล ร. 7 ทำพิธียกเสาเอกแท่นฐานการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช “ทุ่งยั้งทัพ”

  
    กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 จัดทำโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พลตรีคู่ชีพ เลิศหงิม รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธียกเสาเอกแท่นฐานการก่อสร้างพระบมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พื้นที่ก่อสร้างหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติ เพื่อให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะของกำลังพล และประชาชนทั่วไปตลอดจนเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งค่ายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากพื้นถึงแท่นฐาน สูง 10 เมตร และพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงม้าศึก สูง 6 เมตร ช่างผู้หล่อปั้นคือ อาจารย์ธวัชชัย ศรีสมเพ็ชร ศิลปินแห่งชาติ เป็นประติมากรไทยคนเดียวที่มีหลักวิชาการและมีความสามารถสร้างงานอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ มีความรอบรู้ในเรื่องประติมากรรมสมัยใหม่ โดยหล่อด้วยโลหะสัมฤทธิ์บรอนซ์รมสีน้ำตาลอ่อน ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจำนวน 80 ล้านบาท
 
21 มิถุนายน 2558 , 17:35 น. , อ่าน 1175  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 21 มิ.ย. 58