My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย

  
    ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) เปิดตัวนิทรรศการ My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดตัวนิทรรศการ My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย เจาะลึกปรากฏการณ์นักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ นำเสนอแนวทางให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว เพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และแนะนำพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา : ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ซึ่งในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลมาเที่ยวในเชียงใหม่ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เป็นกรุ๊ปทัวร์ กลุ่มเพื่อน ครอบครัว และคู่รัก เชียงใหม่ยังกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการมาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ซึ่งอีก 4 ปีข้างหน้าจะมีนักท่องเที่ยวจีนอีกกว่า 170 ล้านคน มาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของชาวเมือและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ ที่ต้องแสวงหาแนวทางการจัดการบรรยากาศเมืองให้น่าท่องเที่ยว ไปพร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวเมือง
สำหรับนิทรรศการ My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย จะนำเสนอแนวทางให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวไปพร้อม ๆกัน โดยแบ่งออกเป็นโชน โซนเกริ่นนำ, My Chiang Mai : เมืองของเราและเหล่าสหาย, นักท่องเที่ยวจีนร่วมสมัย : เที่ยวได้ไกลไปได้ทั่งโลก, นักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ : เรื่องของเมือง คน และนักท่องเที่ยวจีน และหนทางสู่เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ น่าเที่ยว โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 6 กันยายน 2558 ที่ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่
 
21 มิถุนายน 2558 , 17:37 น. , อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 21 มิ.ย. 58