สมเด็จพระเทพ จะเสด็จทรงยกยอดฉัตรวิหารเสาหลักเมือง ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

  
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จทรงยกยอดฉัตรวิหารเสาหลักเมือง ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ที่กุฏิแก้วนวรัฐ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมจัดงานพิธียกยอดฉัตรประดิษฐานบนหลังคาวิหารอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) โดยเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ได้มีหนังสือ กราบบังคมทูลเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาทรงยกยอดฉัตรประดิษฐานบนหลังคาวิหารอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 โดยเวลา 09.00 น.จะประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพมหากษัตริย์ และอดีตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะเป็นพิธียกยอดฉัตรทองคำ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารหลวง มีการจัดนิทรรศการตำนานเสาอินทขีล พิธีทักษิณานุประทาน เจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชรวม 2 วัน พร้อมกับถวายวิหารอินทขีล และเสนาสนะ-สิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่ได้บูรณะใหม่ในช่วง 2 ปีมานี้ไว้ในบวรพระพุทธศาสนา และศรัทธาประชาชน การบูรณะวิหารอินทขีลครั้งนี้ คณะสงฆ์ได้เห็นชอบให้เจาะกำแพงหน้าวัดเปิดประตูให้ประชาชนเข้าสู่วิหารเสาหลักเมืองเชียงใหม่ เพื่อบูชาสักการะเสาอินทขีล ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองเชียงใหม่ได้ทุกวัน
สำหรับผู้จะร่วมทำบุญรับเป็นเจ้าภาพไทยทานถวายพระสงฆ์ 180 ชุด ๆละ 3,000 บาท หรือเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และร่วมจัดตั้งโรงทานอาหาร-น้ำดื่มแก่ประชาชนที่ร่วมงาน สอบถามรายละเอียดที่พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ 089-9999380 และ 087-1824710 หรือโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีเลขที่ 532-255-6787 กองทุนบูรณะวิหารเสาอินทขีล ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประตูเชียงใหม่
 
22 มิถุนายน 2558 , 17:40 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ /////////////// 22 มิ.ย.58