มัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรณีขึ้นทะเบียนคนต่างชาติเป็นมัคคุเทศก์ในไทย

  
    มัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ทบทวนกรณีกรมการท่องเที่ยวมีแนวคิดจะขึ้นทะเบียนคนต่างชาติให้มาทำงานเป็นมัคคุเทศก์ในไทย
ตัวแทนมัคคุเทศก์ในจังหวัดเชียงใหม่ รวมตัวที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กรณีที่กรมการท่องเที่ยวมีแนวคิดจะขึ้นทะเบียนคนต่างชาติให้มาทำงานเป็นมัคคุเทศก์ในประเทศไทย โดยมีแนวคิดจะนำชาวจีนมาเป็นมัคคุเทศก์ เนื่องจากมีชาวจีนจำนวนมากพูดภาษาไทยได้ โดยนายพงษ์ศักดิ์ อินธรรม ตัวแทนมัคคุเทศก์กล่าวว่าพวกตนเห็นว่าอาชีพมัคคุเทศก์ เป็น1 ใน 33 อาชีพสงวนสำหรับคนไทยตามรัฐธรรมนูญ หากอนุญาตให้คนจีนมาเป็นมัคคุเทศก์ ในอนาคตก็จะปล่อยให้ชาติอื่นมาเป็นมัคคุเทศก์แย่งงานคนไทย ซึ่งปัจจุบันมีมัคคุเทศก์ทั่วประเทศกว่า 5 หมื่นคน เฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่มีกว่า 3 พันคน มัคคุเทศก์คนไทยที่นำเที่ยวจีนมีกว่า 800 คน จะส่งผลให้มัคคุเทศก์คนไทยตกงาน ซึ่งพบว่ามัคคุเทศก์เถื่อนได้อธิบายความรู้ผิด ๆ ให้นักท่องเที่ยว หลอกลวงให้ซื้อสินค้าแพง ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ไม่ดี โดยคนเหล่านี้มาในรูปแบบไม่แขวนบัตรมัคคุเทศก์ มาในรูปแบบเปิดเว็บไซต์หาลูกค้า เช่ารถเที่ยวเอง ซึ่งผิดพระราชบัญญัติ แต่ไม่มีใครสามารถจัดการปัญหาได้
ด้านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จะตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบ ถือเอาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้มอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบเรื่องนี้
 
23 มิถุนายน 2558 , 16:32 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่ ///////////// 23 มิ.ย.58