เตรียมช้างไม้แกะสลัก หมู่บ้านโอทอป บ้านถวาย ไว้เป็นของที่ระลึกในการประชุม ครม.สัญจร

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมช้างไม้แกะสลัก ฝีมือประณีตจากหมู่บ้านโอทอป บ้านถวาย อำเภอหางดง แหล่งผลิตไม้แกะสลักขึ้นชื่อไว้เป็นของที่ระลึกในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่เชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมของที่ระลึกเป็นช้างไม้แกะสลัก เพื่อแสดงถึงเมืองเชียงใหม่ที่มีช้างจำนวนมาก และยังเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงฝีมือช่างสิบหมู่ของชาวเชียงใหม่ที่สามารถแกะสลักช้างได้อย่างงดงาม โดยช้างไม้แกะสลักนั้นจะมีอิริยาบถต่าง ๆ น่ารัก แตกต่างกันไป เป็นช้างไม้แกะสลักจากกลุ่มโอทอป บ้านถวาย อำเภอหางดง มีความละเอียด ประณีตมาก คาดว่าจะสร้างความประทับใจให้แก่คณะรัฐมนตรีได้อย่างมาก
สำหรับอาหารที่จัดเตรียมไว้ต้อนรับนั้น อาหารหลักมณฑลทหารบกที่ 33 รับเป็นเจ้าภาพ แต่จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดในส่วนของกาดหมั้ว ริมทะเลสาบ เป็นอาหารพื้นเมืองล้านนา มีวงดนตรีสะล้อซอซึง ขับกล่อม ส่วนวันประชุม ครม.สัญจร บริเวณด้านหน้าจะมีซุ้มอาหารพื้นเมือง เป็นข้าวซอย ขนม อาหารกลางวันจัดหาจากโรงแรมดิเอมเพรส ส่วนขนมหวานเป็นไอศกรีมกะทิที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่
 
23 มิถุนายน 2558 , 17:59 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่ ///////////// 23 มิ.ย. 58