แหล่งน้ำต้นทุนแห้งขอด ปริมาณน้ำ ไม่เพียงพอในการผลิตประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ เร่งแก้ไข

  
    แหล่งน้ำต้นทุนแห้งขอด ปริมาณน้ำ ไม่เพียงพอในการผลิตประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม จ.เชียงใหม่ เร่งแก้ไข หลังเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง ประชาชนในพื้นที่เกือบ 2 หมื่นหลังคาเรือนได้รับผลกระทบ
นายนพดล ปั้นรัตน์ ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์น้าประปาในพื้นที่เข้าขั้นวิกฤติ เนื่องจาก สถานการณ์ภัยแล้ง จากการที่ลำน้ำแม่สาลดลงกว่าครึ่ง และแห้งขอดเป็นบางตอน ซึ่งน้ำแม่สาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเดียว ในการผลิตประปา ของสถานีผลิตน้ำแม่ริม 1 เพื่อปล่อยให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่ทิศตะวันตกของถนนโชตนา กว่า 18,000 หลังคาเรือน เบื้องต้นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม แก้วไขด้วยการลดแรงดันน้ำจากสถานีผลิตน้ำแม่ริม 2 ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของถนนโชตนา เพื่อผันน้ำเข้ามายังพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีผลิตน้ำแม่ริม 1 ตั้งแต่กองพันสัตว์ต่าง , ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ , หมู่บ้านสวัสดิการทหาร , ศูนย์ประชุมนานาชาติ , หมู่บ้านถนน รด.หนองฮ่อ และบ้านพักข้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในเบื้องต้น พร้อมประชาสัมพันธ์ ขอให้ผู้ใช้น้ำเตรียมภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในช่วงการประชุม ครม.สัญจร อย่างแน่นอน เพราะได้มีการปล่อยน้ำเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ำของศูนย์ประชุม เตรียมพร้อมไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
ล่าสุดน้ำที่จ่ายสู่บ้านเรือนบริเวณบ้านพักศูนย์ราชการ 700 ปี ปริมาณน้ำที่ใช้มากกว่าน้ำที่ส่งไป ไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ต้องผันน้ำจากโครงการที่สอง ประกอบกับสภาพพื้นที่สูงกว่า แรงดันน้ำไม่พอ การปล่อยน้ำไปที่จุดเก็บกักต้องใช้เวลานาน อาจส่งผลให้น้ำไหลอ่อนและไม่มีน้ำใช้ จนกว่าน้ำต้นทุนที่ลำน้าแม่สาจะสู่ภาวะปกติ
 
24 มิถุนายน 2558 , 14:12 น. , อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่ ///////// 24 มิ.ย.58