จังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

  
     จังหวัดเชียงใหม่พร้อมจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 16 สิงหาคม นี้ เปิดรับสมัครลงทะเบียนถึงวันที่ 16 สิงหาคมนี้ รับเสื้อและเข็มที่ระลึกฟรี
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่จะจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ หรือกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระปณิธานจะจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน รวมทั้งประชาชนทุกภาคส่วนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ไม่แบ่งแยก และเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จะทรงนำปั่นจักรยานเส้นทางเริ่มต้นจากลานพระราชวังดุสิต (เขตดุสิต) ถึงกรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ (เขตบางเขน) รวมระยะทางไป – กลับ 43 กิโลเมตร โดยเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.bikeformom2015.com ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 9 สิงหาคม 2558 ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จะใช้เส้นทางเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัด ไปตามคลองชลประทานถึงวงเวียนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ระยะทาง 28 กิโลเมตร แล้วกลับเส้นทางเดิมมายังจุดเริ่มต้นที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอการถ่ายทอดสดจากองค์ประธานในพิธีเพื่อประกอบพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ
สำหรับผู้ลงทะเบียน 1 พันคนแรกจะได้รับเสื้อยืดสีฟ้า พระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ส่วนที่เหลือจะได้รับเข็มกลัดที่ระลึก สมัครลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558
 
25 มิถุนายน 2558 , 12:06 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่