จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

  
    หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับมือ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2558 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 หน่วยงาน ร่วมจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวความคิด “การวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานภายในสังกัดหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติ “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ในแต่ละเดือน ตลอดปี 2558 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำของพระองค์ท่าน ร่วมสร้างความร่วมมือและตระหนักรู้ของเกษตรกรและประชาชนให้เห็นถึงแนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ภายในงานจะได้รับชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านน้ำ นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพที่นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด และมีการเสวนาทางวิชาการ สำหรับวันที่ 12 สิงหาคม 2558 จะมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 83 พรรษา เวลา 09.00 น. ร่วมกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่ พร้อมรับพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ และในเวลา 18.00 น. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและชมพลุเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณหน้าหอคำหลวง สิทธิพิเศษสำหรับคู่แม่ลูก “วันเดียวเที่ยวสวนฟรี”
 
14 กรกฎาคม 2558 , 18:51 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่