เขื่อนแม่กวงอุดมธาราเหลือน้ำใช้อีก15วันจะหมดน้ำทำประปาในหลายอำเภอ

  
    น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ วิกฤติสุดในรอบ 21 ปี เหลือใช้ได้เพียงร้อยละ 7 หรือ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร จะเหลือส่งให้ผลิตน้ำประปาได้อีกประมาณ 15 วันเท่านั้น
สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งถือว่าปีนี้วิกฤติน้ำจากภัยแล้งมากที่สุดในรอบ 21 ปี มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 32 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 12 ของความจุอ่าง แต่พบว่าปริมาณน้ำที่สามารถเหลือใช้เพื่อผลิตน้ำประปา และรักษาระบบนิเวศน์ของลุ่มน้ำเขื่อนแม่กวงอีกเพียงร้อยละ 7 หรือประมาณ 18 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ที่ผ่านมาพบว่า ได้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากฝนตกเพียง 0.56 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหากปริมาณน้ำในเขื่อนดังกล่าวยังอยู่ในสภาวะเช่นนี้ต่อไปจะเกิดวิกฤติในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ หรืออีกประมาณ 15 วันเท่านั้น โดยเฉพาะการส่งน้ำดิบเพื่อนำไปผลิตน้ำประปาในพื้นที่ อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ จ.ลำพูนบางส่วน ที่อาจเกิดการขาดแคลนน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าวได้หากฝนยังไม่ตกลงมา จากการสำรวจภายในพื้นกักเก็บน้ำของ เขื่อนดังกล่าว มีสันดอนที่เคยอยู่ใต้ผืนน้ำผุดขึ้นมากลาง เขื่อน และสัตว์น้ำทั้งหอยปู ปลาที่อยู่ภายในอ่างกักเก็บน้ำเกยตื้นตายเป็นจำนวนมาก บางส่วนก็แห้งตายหลังจากที่ต้องติดอยู่ในแอ่งน้ำและแห้งขอดลงไป เรือประมงของชาวบ้านต้องขยับลงไปตามน้ำที่แห้งลงไปหลายร้อยเมตร
 
14 กรกฎาคม 2558 , 18:52 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่