สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผนึกกำลังจัดงาน Northern Organic 2014

  
     สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผนึกกำลังจัดงาน Northern Organic 2015 กลางเดือนนี้ ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ของ 17 จังหวัดภาคเหนือมาจำหน่าย เปิดตลาดสู่สากล
นายไพโรจน์ กุลวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์เกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ กำหนดจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า งาน “Northern Organic 2015 ” ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2558 ณ ลานกิจกรรมมีโชคพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น และเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาด โดยการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งขยายช่องทางการตลาดให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก กิจกรรมดังกล่าวสามารถพัฒนาสินค้าสู่ตลาดในและต่างประเทศได้
ภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าธรรมชาติ จากผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ 17 จังหวัดภาคเหนือ กว่า 50 ร้าน เช่น ข้าวลืมผัว ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวกล้องงอก และอื่น ๆ อีกมากมาย มีการสาธิตทำอาหาร การประกวดเกษตรอินทรีย์ และกิจกรรมนาทีทองคืนกำไรให้ประชาชนทุกวัน
 
14 กรกฎาคม 2558 , 18:59 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่