เด็กไทยคว้าสองเหรียญทองแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

  
     เด็กไทยสร้างชื่อ คว้า 2 เหรียญทอง 3เหรียญเงินและ 2 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศไทย
พิธีปิดการแข่งขันขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 (IMO 2015) จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ โรงละครกาดเธียร์เตอร์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2558 มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 577 คน จาก 104 ประเทศ โดยมี ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิด และส่งมอบธงการแข่งขัน ครั้งที่ 57 ให้กับผู้แทนจากฮ่องกงซึ่งจะเป็นเจ้าภาพในปีถัดไป
การแข่งขันครั้นี้ประเทศไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 6 คน ได้รับเหรียญรางวัลทุกคน เด็กไทยสามารถคว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 12 จาก 104 ประเทศ ผู้ที่ได้รับเหรียญทองประกอบด้วย นายสุชาญ วิวัฒน์เศรษฐชัย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร และเด็กชายวิชญ์พล อัครเสรีนนท์ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เหรียญเงินประกอบด้วย นายธีร์ งามแสงรัตน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน , นายศิวกร สงวนหมู่ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นครปฐม และ นายพชร เศวตมาลย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ส่วนเหรียญทองแดงประกอบด้วยนายทัชชนก คำพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยนายสุชาญและเด็กชายวิชญ์พล ผู้ได้รับเหรียญทองกล่าวว่าขอมอบรางวัลที่ได้รับเป็นของขวัญให้ชาวไทยทุกคน
การแข่งขัน IMO 2015 ครั้งนี้ประเทศที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้ที่ได้รับรางวัล Perfect Score คือสามารถทำข้อสอบได้คะแนนเต็มทุกข้อ คือ Zhuo Qun (Alex) Song จากประเทศแคนาดา
 
15 กรกฎาคม 2558 , 17:48 น. , อ่าน 1223  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่