คาดการณ์เศรษฐกิจภาคเหนือค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก

  
     ผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือคาดการณ์เศรษฐกิจภาคเหนือค่อย ๆ ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว
นางสุรีย์รัตน์ ลักขณานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกปัจจุบันชะลอตัว โดยสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มฟื้นตัว ส่วนยุโรป และญี่ปุ่นผ่านจุดต่ำสุดแล้ว กำลังฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยญี่ปุ่นใช้กลยุทธคิวอี ทำให้ค่าเงินอ่อนลง โดยเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังจะเห็นคนไทยนิยมเที่ยวญี่ปุ่นจำนวนมาก ขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพึ่งพาการส่งออก และมีปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงนี้ ลดการนำเข้า ส่งผล กระทบประเทศไทยและเอเชีย โดยพบว่าเศรษฐกิจเอเชียชะลอตัวจากจีนและเอเชียทั้งหมด โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ ตามเศรษฐกิจโลก
สำหรับเศรษฐกิจในภาคเหนือ มีความแตกต่างกับเศรษฐกิจประเทศ ไตรมาสปัจจุบันและไตรมาสหน้า ภาคการท่องเที่ยวยังคงดี โดยได้รับอาณิสงค์จากนักท่องเที่ยวจีนที่นิยมเดินทางมาและใช้จ่ายจำนวนมาก โดยพบว่าเศรษฐกิจภาคเหนือ 5 เดือนแรก มีการขยายตัวในอัตราลดลง ภาคการท่องเที่ยวขยายตัวร้อยละ 5 การลงทุนขยายตัวร้อยละ 4.2 ขณะที่รายได้ภาคการเกษตร และการลงทุนติดลบ ขณะที่ 5 เดือนแรกภาครัฐลงทุนเพิ่มร้อยละ 42 การส่งออกเพิ่มขึ้น ขณะที่การค้าชายแดนชะลอตัว มีการผลักดันให้เปิดด่านค้าชายแดนห้วยต้นนุ่น ซึ่งหากเปิดได้จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันปัญหาภัยแล้งจะส่งผลกระทบต่อ GDP ร้อยละ 0.1 ถึง 0.4 ทั้งนี้หากภาครัฐกระตุ้นเร็วขึ้น เศรษฐกิจจะดีเร็วขึ้น รวมทั้งเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านและคู่ค้าจะดีตามมา
สำหรับการคาดการณ์เศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก เพราะภาครัฐจะเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ ขณะที่การท่องเที่ยวจะดีขึ้นเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว และควรจับตาถนนสายใหม่ในประเทศเมียนม่าร์ จะทำให้สถานการณ์การค้าชายแดนดีขึ้น
 
15 กรกฎาคม 2558 , 19:25 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่