ชิป้า เปิดตัว Chiang mai I love you

  
    ชิป้า เปิดตัว Chiang mai l love you ดันธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่สู่เศรษฐกิจดิจิทัล
ที่ข่วงประตูท่าแพ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ชิป้า สาขาเชียงใหม่ จัดงาน Check in Chiang mai ภายใต้โครงการ Smart ICT Tourism โดยมี นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด
Chiang mai I love you เป็นระบบซอฟต์แวร์ บนเว็บไซต์และโมบาย แอพลิเคชั่น ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปปักหมุด สร้างเส้นทาง ด้วยตนเอง สามารถใส่ภาพ คลิปวิดีโอ ข้อความแนะนำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวได้ นอกจากจะเป็นผู้สร้างเนื้อหา หรือ Content เองแล้ว ยังเป็นผู้ติดตามเส้นทางปักหมุดของผู้ใช้ระบบ Chiang mai l love you คนอื่น ๆ ได้ด้วย ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ถ่ายทอดประสบการณ์การท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งปัจจุบันมีการบรรจุข้อมูลท่องเที่ยวแล้วกว่า 8,000 ราย มีเส้นทางท่องเที่ยวกว่า 100 เส้นทาง จังหวัดเชียงใหม่ เคยถูกกำหนดให้เป็น ICT City ในภาคเหนือ ซึ่งมีผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์อยู่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทำให้เกิดความต้องการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งชิป้าก็มีโครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
Chiang mai I love you เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เชียงใหม่จะได้นำดิจิทัลใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ตื่นตัวกับการเปิดรับช่องทางการตลาดรูปแบบดิจิทัล และพร้อมที่จะเป็นเมืองแห่งไอซีทีอย่างแท้จริง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ สามารถร่วมปักหมุดกับ Chiang mai l love you ได้ที่ www.chiangmaililoveu.com และโมบาย แอพลิเคชั่นบนระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์
 
15 กรกฎาคม 2558 , 20:08 น. , อ่าน 1294  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่