งานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนจังหวัดเชียงใหม่

  
     บสย. จัดงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ธุรกิจในภาคเหนือเข้าถึงแหล่งทุน กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) จัดงานมหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จังหวัดเชียงใหม่” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดงานดังกล่าว โดยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม(บสย.) กล่าว่า งานดังกล่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเชียงใหม่และใกล้เคียงได้เข้าถึงแหล่งทุน เปิดโอกาสให้ผู้ต้องการขอสินเชื่อ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อเอง เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังที่ให้ บสย.พัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพแข็งแกร่ง โดยมีกิจกรรมการออกร้านของกลุ่มธุรกิจการเงิน ธนาคาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้น
ในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและแนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือ โดยผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ การเสวนา เครดิตดี หลักประกันไม่พอ ขอสินเชื่อได้ง่าย การบรรยายพิเศษ ยอดขายดี ธุรกิจเด่น ด้วย E-Commerce โดยคุณภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ ผู้ก่อตั้งตลาด ดอท คอม
ปี 2558 บสย.เชียงใหม่ช่วยผู้ค้ำประกันเข้าถึงแหล่งทุน 1,912 ราย วงเงินค้ำประกันกว่า 3 พันล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุมัติค้ำประกันสินเชื่อสูงสุดในภาคเหนือ 609 ราย วงเงินกว่าพันล้านบาท ในกลุ่มเกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตสินค้าและการค้าอื่น ๆ และการบริการตามลำดับ
 
15 กรกฎาคม 2558 , 20:49 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่