กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สรุปผลการศึกษารูปแบบและเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรม MICE

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สรุปผลการศึกษารูปแบบและเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรม MICE 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์บริการวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษารูปแบบและเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะรองรับนักท่องเที่ยวและกิจกรรม MICE ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กำลังเติบโตมีศักยภาพความพร้อมโดดเด่น ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร สถานที่จัดประชุมระดับโลก มีกลุ่มผู้ประชุมสัมมนาหรือ MICE ที่เดินทางมาจำนวนมาก แต่ยังขาดความพร้อมเรื่องระบบขนส่งสาธารณะ จึงต้องดำเนินการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว โดยพัฒนารูปแบบเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ และรถขนส่งสาธารณะของ 4 จังหวัด ทั้งภายในและเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด
สำหรับโครงการศึกษารูปแบบเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะ จังหวัดเชียงใหม่แบ่งออกเป็น 3 เส้นทาง เชื่อมโยงศูนย์ประชุมนานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร จะใช้รถมินิบัสขนาดเล็ก 12 ที่นั่ง จำนวน 32 คัน โดยจะเปิดสัมปทานและจะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้ จังหวัดลำพูน มี 3 เส้นทาง ลำปาง 4 เส้นทาง และแม่ฮ่องสอน 3 เส้นทาง จะเปิดให้บริการผ่าน Call Center ซึ่งค่าบริการจะสูงกว่าแต่จะให้บริการที่ดีกว่า
 
17 กรกฎาคม 2558 , 12:26 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่