กสทช.จัดอบรมช่วยเหลือประชาชนติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวี.ดิจิตอล

  
    กสทช.จัดอบรมคณาจารย์และนักศึกษาอาชีวศึกษาในภาคเหนือเพื่อช่วยเหลือประชาชนติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวี.ดิจิตอล
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะด้านเทคนิคทีวี.ดิจิตอล ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการ กสทช.กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้แก่ช่างเทคนิค ผู้ติดตั้งกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล หรือ Set Top Box ซึ่งเป็นคณาจารย์และนักศึกษาสถาบันอาชีวศึกษาในภาคเหนือให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ปฏิบัติงานได้จริง เพื่อนำไปติดตั้งปรับปรุงให้ประชาชนในพื้นที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดย กสทช.ได้นำงบประมาณไปมอบให้สถาบันอาชีวศึกษาเพื่อให้บริการประชาชนที่รับกล่องรับสัญญาณทีวี.ดิจิตอล เพื่อการรับชมที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับการอบรมดังกล่าวจะทำทั้งสิ้น 14 ครั้ง ทั่วประเทศ ประชาชนสามารถโทรศัพท์เพื่อขอรับบริการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่สถาบันอาชีวศึกษาทุกแห่ง กสทช.ได้ส่งคูปองแลกกล่องรับสัญญาณทีวี.ดิจิตอลไปแล้ว 14 ล้านใบ มีประชาชนนำมาแลกแล้ว 6-7 ล้านใบ ที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ
 
17 กรกฎาคม 2558 , 13:06 น. , อ่าน 1244  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่