สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จับมือสถาบันอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ลำพูน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก

  
    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อส่งออก กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และลำพูน
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อส่งออก กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ และลำพูน โดยมีนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ณ โรงแรมเลอ เมอ ริ เดียน มุ่งเน้นเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีการจัดการสวนลำไย เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวลำไยสด เทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสมในการถ่ายทอดและบริการให้ประชาชน ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้การสร้างเศรษฐกิจชุมชนและสังคม โดยใช้ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก เป็นศูนย์กลางการดำเนินงาน ซี่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
ขณะที่ นายสายันต์ ตันพานิช ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อส่งออก มีโรงรมต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ที่นำเทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในลำไย ช่วยลดการใช้กำมะถัน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศ
โดยจะเปิดสอนจำนวน 3 หลักสูตร คือ กระบวนการรมควันลำไยด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไชด์ การจัดการสวนลำไย และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวลำไยสด
 
17 กรกฎาคม 2558 , 16:33 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่