จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “Northern Organic 2015” ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2558

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน “Northern Organic 2015” นำสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าดีและปลอดภัยจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ มาจำหน่ายมากกว่า 50 รายการ ณ ลานแสดงบริเวณตลาดนัดมีโชคพลาซ่า ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2558
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์เกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 16 จังหวัดภาคเหนือ จัดงาน “Northern Organic 2015” ณ ลานแสดงบริเวณตลาดนัดมีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
สำหรับงาน “Northern Organic 2015” จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ ให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล กระตุ้นให้ผู้ประกอบการทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้สร้างความเข้มแข็งด้านการตลาด โดยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ ขยายช่อทางการตลาดให้ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ได้อย่างสะดวก และให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์มีการพัฒนาสินค้าของตนเองให้เข้าสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศได้ ซึ่งหัวใจสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์ คือ ใบรับรอง กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการส่งเสริมโดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ออกใบรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพ
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าดีและปลอดภัยมากกว่า 50 รายการ จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ กิจกรรมการสาธิตทำอาหารจากสินค้าเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมช่วงเวลาจำหน่ายสินค้านาทีทอง กิจกรรมเชื่อมโยงตลาด โดยการลงนาม MOU ระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมงานได้ระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. – 21.00 น. ณ ลานแสดงบริเวณตลาดนัดมีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
17 กรกฎาคม 2558 , 19:36 น. , อ่าน 1286  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่