สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดงานมหกรรม 1 ทศวรรษ สานพลังเครือข่ายประชาคมเพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า

  
    สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดงานมหกรรม “ 1 ทศวรรษ สานพลังเครือข่ายประชาคมเพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า” สร้างทิศทางการขับเคลื่อนงานงดเหล้า ที่จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ร่วมกับ เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคเหนือตอนบน จัดงาน มหกรรม “ 1 ทศวรรษ สานพลังเครือข่ายประชาคม เพื่อชุมชนล้านนาปลอดเหล้า” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมแกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ หนุนเสริมกำลังใจ เครือข่ายงดเหล้าทั้งบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อน แลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน ประสบการณ์ การขับเคลื่อนงาน แก้ไขปัญหาผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละพื้นที่ ร่วมกำหนดทิศทาง นำเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภาคเหนือตอนบน จากสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย นับวันมีแนวโน้มมากยิ่งขึ้น ซึ่งอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีสถิตติการดื่มสูงสุดในคนวัย 15 ปีขึ้นไปเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีผู้ดื่มสุรามากที่สุดในประเทศ รองลงมาเป็นจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลทำให้ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงสุดของประเทศด้วยเช่นกัน และที่น่ากังวลอย่างยิ่ง คือ กลุ่มเยาวชน ก็มีอัตราการดื่มสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศเช่นกัน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ด้านกลไกประสานความร่วมมือ มาตรการทางสังคม มาตรการทางกฎหมาย บทบาทของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ และบทบาทของภาคประชาชน ที่ต้องร่วมกันรณรงค์ เผ้าระวัง การทำผิดกฎหมาย เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์ เพื่อสุขภาวะของสังคมไทย
ขณะที่ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานเครือข่ายงดเหล้า เปิดเผยว่า จากข้อมูลสถิติ ส่งผลให้ภาคเหนือตอนบน เป็นพื้นที่ที่มีอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับแนวหน้าของประเทศ ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นไปอย่างนี้ ย่อมก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และส่งผลต่อเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต
 
18 กรกฎาคม 2558 , 14:00 น. , อ่าน 1282  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่