ธกส.เชียงใหม่กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

  
    ธกส.เชียงใหม่กำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มีทั้งยกหนี้ เลื่อนการชำระและงดดอกเบี้ย รวมทั้งเพิ่มเงินกู้ฟื้นฟูในบางกรณี
นายชัยสิทธิ์ ตันตะนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส. จังหวัดเชียงใหม่แถลงว่า จากเหตุอุทกภัยครั้งร้ายแรงของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มีลูกค้า ธกส.ได้รับความเสียหายจากเหตุครั้งนี้ จำนวน 4,891 ครัวเรือน พื้นที่เสียหายกว่า 31,200 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรประมาณ 127,190,000 บาท ซึ่ง ธกส. ได้ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการแจกถุงยังชีพ และจะส่งพนักงานเข้าไปเยี่ยมเยียนจนครบทุกครัวเรือนโดยเร็ว พร้อมกันนี้ ธกส.ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไป โดยแบ่งเป็นผู้ที่ประสบความเสียหายทั้งหมดหรือเสียชีวิตธนาคารจะตัดหนี้เป็นสูญ ส่วนผู้เสียหายมากกว่าร้อยละ 50 จะเลื่อนการชำระหนี้ออกไป 1 ปี พร้อมงดคิดดอกเบี้ยอีก 3 ปีนับจากวันที่ประสบเหตุอีกด้วย
ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส.จังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า สำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้เงินเพื่อฟื้นฟูอาชีพ ทางธนาคารก็จะพิจารณาให้กู้เงินเพิ่มในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และลดหย่อนหลักประกันให้เป็นรายกรณี ซึ่งขณะนี้กำลังรอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม ///// 23 สิงหาคม 2548