สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เดินหน้าประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom

  
     คณะผู้บริหาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ เดินหน้าประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมอันยิ่งใหญ่พร้อมกันทั้งแผ่นดิน
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ พร้อมด้วย ประชาสัมพันธ์จังหวัดภาคเหนือตอนบน คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมปั่นจักรยาน ในกิจกรรม สปข. 3 ร่วมใจประชาสัมพันธ์กิจกรรม Bike for Mom ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นสัญญาณเดินหน้าการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เดินหน้าการประชาสัมพันธ์เต็มที่ ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษาทุกแห่งในสังกัด พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่จะระดมสรรพกำลัง บุคลากร ทุกภาคส่วน สนับสนุนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการ Bike for Mom ที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และความรักความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. เพื่อถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมที่หน้าสำหรับกลางจังหวัดเชียงใหม่
 
20 กรกฎาคม 2558 , 16:04 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่