จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม Bike for Mom 2015

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมความพร้อม จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom 2015 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่มีพร้อมในการจัดกิจกรรม Bike for Mom 2015 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม จำนวน กว่า 7,000 คน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อ ลำดับที่ ของผู้ที่มาลงทะเบียนร่วม ปั่นเพื่อแม่ในเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th ภายในวันนี้ 21 กรกฎาคม 2558 เนื่องจากมีผู้ที่มาลงทะเบียนสอบถาม ลำดับที่ในการลงทะเบียนเข้ามาค่อนข้างมาก และเพื่อความโปร่งใสในการรับลงทะเบียนของจังหวัดเชียงใหม่
ขณะนี้ เสื้อพระราชทาน เข็มพระราชทาน และน้ำดื่มพระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ยังอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางไปรับในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ สวนอัมพร และจะนำมามอบให้ผู้ที่ลงทะเบียนใน 1,000 คนแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการรับมอบอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ลำดับที่ 1,001 – 6,000 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำเสื้อสีฟ้า มอบให้ใส่ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 สามารถมาลงทะเบียนรับเสื้อตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปในวันดังกล่าว
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมปั่นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบรมราชกุมารี โดยสวมเสื้อสีเหลือง สำหรับผู้มาลงทะเบียน 900 คนแรก จะมีเสื้อสีเหลืองแจกให้ใส่ร่วมงาน ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนในเวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และจะเริ่มปั่นในเวลา 15.00 น. โดยใช้เส้นทางจากศูนย์ประชุมและแสดสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ไปตามถนนเรียบคลองชลประทานจนถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แล้ววกกลับมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร
 
21 กรกฎาคม 2558 , 14:56 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่