เทศบาลนครเชียงใหม่เดินหน้าผลักดันเขตเมืองเก่าเชียงใหม่เข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ล่าสุดทาสีอาคารนำร่อง

  
     เทศบาลนครเชียงใหม่เดินหน้าผลักดันเขตเมืองเก่าเชียงใหม่เข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ออกเทศบัญญัติควบคุมความสูง รูปแบบและสีอาคาร ล่าสุดทาสีอาคารนำร่อง โดยสีตราจระเข้สนับสนุนสีทาอาคาร
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว รวมพลัง ร่วมผลักดัน เมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ณ ที่ทำการงานรักษาความสะอาดแขวงนครพิงค์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่คณะกรรมการองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก้ ณ ประเทศเยอรมัน พิจารณาเสนอรายชื่อเบื้องต้นที่เป็นอนุสรณ์สถาน สถานที่ต่างๆ และภูมิทัศน์ วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลก ซึ่งเมืองเชียงใหม่เข้าเกณฑ์คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลที่ยูเนสโก้กำหนด 4 ข้อคือ เป็นตัวแทนผลงานชิ้นเอกของอัจฉริยภาพของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ มีการแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณค่าต่างๆของมนุษย์ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีลักษณะพิเศษของการสืบทอดวัฒนธรรม และเมืองที่คงไว้ซึ่งประเพณี วรรณกรรมที่โดดเด่น โดยก่อนหน้านี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ออกเทศบัญญัติควบคุมความสูงของอาคารไม่เกิน 12 เมตร รูปแบบอาคารเป็นแบบล้านนาและสีของอาคารต้องเป็นสีเอิร์ธโทน คือสีขาว ครีมและน้ำตาล โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่และตัวแทนองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมทาสีอาคารนำร่อง โดยการสนับสนุนสีจากบริษัทเซอรา ซีเคียวจำกัด สนับสนุนสีตราจระเข้ เพื่อทาสีอาคารดังกล่าวนำร่อง ขณะที่ธนาคารกรุงไทยสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานเขตพื้นที่ท่าแพ ก็พร้อมเปลี่ยนสีอาคารเพื่อรองรับเมืองมรดกโลกด้วยเช่นกัน
สำหรับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเตรียมพร้อมรองรับคณะกรรมการ ยูเนสโก้มาตรวจ ซึ่งอาจจะใช้เวลาระยะหนึ่ง โดยสถานที่ที่ถูกนำเสนอในเชียงใหม่ประกอบด้วย เวียงกุมกาม วัดเจ็ดยอด วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและเขตคูเมืองเชียงใหม่
 
22 กรกฎาคม 2558 , 14:16 น. , อ่าน 1251  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่