ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ย้ำ ภาพรวมยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้

  
    ผอ.ชลประทานเชียงใหม่ย้ำ ภาพรวมยังสามารถบริหารจัดการน้ำได้ ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารายังอยู่ในภาวะค่อนข้างวิกฤติ
นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำของจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนี้ ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งจังหวัดน้อยกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 53% เกณฑ์ค่าเฉลี่ยปกติอยู่ที่ 515 มิลลิเมตร ตอนนี้ปริมาณฝนอยู่ที่ 240.25 มิลลิเมตร น้ำท่าเฉลี่ยสะสมในแม่น้ำปิง น้อยกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 84% วัดที่สะพานนวรัตน์ น้ำที่อยู่ในลำน้ำปิงขณะนี้ 100 % มาจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล พื้นที่เกษตรของจังหวัดเชียงใหม่กว่า 3 ล้านไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ชลประทาน กว่า 1 ล้านไร่ ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำ น้ำที่ใช้ในการเกษตรยังเพียงพอ สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ต้องรอน้ำฝน มีปัญหาเรื่องน้ำเพียงเล็กน้อย
สำหรับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 51.52 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 19.44% ในส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนที่ค่อนข้างวิกฤต คือ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ซึ่งขณะนี้มีน้ำเหลืออยู่ 32.64 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 12.32% ซึ่งเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะเริ่มส่งน้ำให้พื้นที่ทางการเกษตรในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 จะเป็นการทยอยส่งน้ำเข้าพื้นที่ทางการเกษตรไปเรื่อย ๆ ซึ่งพื้นที่ทางการเกษตรในความดูแลของเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จะเริ่มปลูกข้าวในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เช่นเดียวกัน ปริมาณน้ำฝนในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม มีน้ำฝนไหลเข้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 1.7 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
สรุปภาพรวมสถานการณ์ในขณะนี้ ในพื้นที่ชลประทานอยู่ในภาวะที่บริหารจัดการน้ำได้ ยกเว้นพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ประมาณ 150,000 ไร่ ชะลอการเพาะปลูก โดยมีแผนทยอยส่งน้ำปลายเดือนกรกฎาคม น้ำอุปโภค – บริโภค (การประปา) สามารถบริหารจัดการได้ วันละ 123,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยไม่ขาดแคลน ปลายเดือนกรกฎาคม จะมีการวางแผนแนวทางการจัดสรรน้ำตามปริมาณน้ำต้นทุน ที่คาดว่าจะมีฝนตกในพื้นที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยืนยัน ไม่มีปัญหาน้ำไม่ขาดแคลนแน่นอน
 
22 กรกฎาคม 2558 , 14:27 น. , อ่าน 1240  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่