ผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์รายใหญ่แนะ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รักษามาตรฐานสากล

  
     ผู้ประกอบการบรรจุภัณฑ์รายใหญ่แนะ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รักษามาตรฐานสากล เพื่อบุกตลาดต่างประเทศ เพิ่มรายได้จากยอดขาย
บรรจุภัณฑ์นับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในปัจจุบันอย่างมาก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้นำสื่อมวลชน ไปเยี่ยมชมบริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีนายมานิตย์ กมลสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้การต้อนรับ บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จำกัดดำเนินกิจการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษอย่างครบวงจร รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กำลังการผลิตวันละ สี่ล้านหน่วยกล่อง โดยวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ มีลูกค้าจากทั่วโลก ผลผลิตครึ่งหนึ่งส่งออกไปทั่วโลก และส่งออกไปยังกลุ่มประเทศในแถบเอเชียและประเทศไทยร้อยละ 14 ของการผลิตทั้งหมด
บรรจุภัณฑ์นับเป็นข้อบ่งชี้ในการพัฒนาของสินค้า ให้เห็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเห็นได้ชัด เพิ่มรายได้จากยอดขาย เช่นภาคเหนือมีสินค้า OTOP ,SMEs ขณะที่ประเทศไทยมีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นครัวของโลก ซึ่งความคาดหวังของชาวต่างชาติต้องการซื้ออาหารพร้อมรับประทานเป็นส่วนใหญ่ จะมีบางรายที่ซื้อเครื่องปรุงรส เช่น ภัตตาคาร ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมเป็นต้น โดยพบว่าปัจจุบันการซื้อขายผ่านโมเดอร์นเทรด คนใช้ชีวิตสมัยใหม่ ต้องการซื้อน้อยก็จะไปร้านสะดวกซื้อ หากซื้อจำนวนมากจะไปห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ บทบาทของบรรจุภัณฑ์จึงมีความโดดเด่นอย่างมาก ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีความหลากหลาย และหากจะส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศ บรรจุภัณฑ์จะต้องมีรายละเอียดสินค้าระบุด้วย พร้อมเอกสารรับรอง โดยต้องมีการทดสอบโครงสร้างจากภายนอก มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ มีระบบควบคุมความสะอาด โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ทั้งกลุ่มอาหาร อาหาร ภาชนะใส่ขนมอบ เบเกอรี่ เครื่องดื่ม กลุ่มที่ใส่อาหารขึ้นเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งจะมีความแตกต่างในรายละเอียด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท คอนติเนนตัล บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) กล่าวด้วยว่า สินค้าต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งอย่าง เพื่อบ่งบอกว่าสินค้าอะไร ขายใคร ที่ไหน อย่างไร เท่าไหร่ ซึ่งจะต้องนำมาวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าบรรจุภัณฑ์ของไทย โดยทั่วไปยังล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนา ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ดีต้องมีเอกสาร รับรองมาตรฐาน ขณะเดียวกันแนวโน้มบรรจุภัณฑ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงมีความเชื่อที่ว่าไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดในโลก มีแต่บรรจุภัณฑ์ที่ดีกว่า และผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าในวันนี้ จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าในอนาคตมาทดแทน
 
23 กรกฎาคม 2558 , 11:46 น. , อ่าน 1242  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่