เทศบาลตำบลป่าแดด เปิดศูนย์เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคลองแม่ข่า

  
    เทศบาลตำบลป่าแดด เปิดศูนย์เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคลองแม่ข่า ที่บริเวณด้านข้างลำน้ำแม่ข่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ที่บริเวณด้านข้างลำน้ำแม่ข่าน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลป่าแดด ดำเนินการเปิดศูนย์เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคลองแม่ข่า โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดศูนย์เรียนรู้ ปัจจุบัน สภาพน้ำในคลองแม่ข่าอยู่ในสภาพที่เน่าเสียเป็นอย่างมาก สาเหตุสำคัญเนื่องมาจากการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง มีการบุกรุกพื้นที่คลอง มีการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงในคลอง มีการปล่อยน้ำเสียจากบ้านเรือนและชุมชนสู่คลองโดยไม่ผ่านการบำบัด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นปลายน้ำ ของคลองแม่ข่า ก่อนที่จะไหลลงสู่แม่น้ำปิง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ที่มอบองค์ความรู้ให้ทุกคน น้ำในคลองแม่ข่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร ทำไมน้ำถึงเป็นสีดำ จะแก้ไขปัญหาอย่างไร ถึงแม้ว่าขณะนี้ ศูนย์นี้อาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถือได้ว่า เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ประกอบด้วย องค์ความรู้การบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ การใช้ประโยชน์จากผักตบชวา ศูนย์แห่งนี้ต้องเป็นศูนย์เคลื่อนที่ ต้องเป็นศูนย์เดินได้ จุดใดมีปัญหา สามารถนำศูนย์นี้ไปตั้งให้บริการ ช่วยแก้ไขปัญหา ขยายผลสู่พื้นที่อื่นได้
ศูนย์เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคลองแม่ข่า จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาสภาพน้ำเน่าเสียในคลองแม่ข่าให้สภาพน้ำกลับคืนมาอยู่ในสภาวะปกติ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์คลองแม่ข่าอย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนริมคลองแม่ข่า เป็นการปรับภูมิทัศน์ตลอดแนวทั้งสองฝั่งของคลองแม่ข่าให้มีสภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ทุกฝ่าย ให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของคลองแม่ข่า และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
23 กรกฎาคม 2558 , 16:38 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่