มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ ราชภัฎภาคเหนือร่วมใจขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร

  
     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ ราชภัฎภาคเหนือร่วมใจขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร มีนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกิจกรรมกว่า 5 พันคน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการ “ราชภัฏภาคเหนือร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ที่บริเวณสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางนักศึกษา คณาจารย์และตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกว่า 5 พันคนร่วมกิจกรรม ในงานมีพิธีมอบหมวกนิรภัยให้กับผู้แทนนักศึกษาและคณาจารย์ จากนั้น นายพงษ์สิทธิ์ บัวคำ นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะนักศึกษากล่าวคำปฏิญาณตน อันเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงการประกาศความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ในการปฏิบัติตามกฎจราจร มีวินัย ร่วมสร้างสังคมขับขี่ปลอดภัยและรับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่น
จังหวัดเชียงใหม่มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีนักศึกษาอาศัยอยู่จำนวนมาก และมีสถิติว่าจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนรถจักรยานยนต์มากที่สุดในประเทศ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การรณรงค์ดังกล่าวเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกในนักศึกษาและเยาวชน เพื่อสร้างสังคมแห่งความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
 
23 กรกฎาคม 2558 , 16:53 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่