ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Bike for Mom ที่เชียงใหม่ตั้งแต่ลำดับที่ 1001 ขึ้นไปจะได้รับเสื้อจำนวน 5 พันตัว ตามลำดับ

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระบุ ผู้ที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Bike for Mom ตั้งแต่ลำดับที่ 1001 ขึ้นไปจะได้รับเสื้อจำนวน 5 พันตัว ตามลำดับ ขณะที่มีผู้ลงทะเบียนกว่า 7 พันคน
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการจัดกิจกรรม Bike for Mom ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น พันคนแรกที่ลงทะเบียนให้มาแสดงตนพร้อมหลักฐาน รับเสื้อในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ด้วยตนเอง หากไม่มาจะตัดสิทธิทันที และเลื่อนลำดับให้ผู้มีลำดับถัดไปรับเสื้อทันที ส่วนคนที่ลงทะเบียนลำดับที่ 1001 เป็นต้นไป จะได้รับเสื้อกิจกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพัฒนาพิงคนคร องค์การมหาชน จัดทำเพิ่มเติม 5 พันตัว โดยให้มาลงทะเบียนรับเสื้อ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีผู้มาลงทะเบียนร่วมกิจกรรม Bike for Mom กว่า 7 พันคน โดยจะใช้เส้นทางศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนคันคลองชลประทาน ถึงวงเวียนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และย้อนกลับเส้นทางเดิมมาร่วมประกอบพิธีพร้อม ๆ กับทั่วประเทศ โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 15.00 น.
 
24 กรกฎาคม 2558 , 16:08 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่