สถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งสองอ่างดีขึ้นมาก มีน้ำไหลเข้าเขื่อนทั้งสองแล้ว

  
     สถานการณ์น้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้งสองอ่างดีขึ้นมาก โดยพบว่าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลมีน้ำเข้ากว่า 7 แสนลูกบาศก์เมตร ขณะที่อ่างแม่กวงอุดมธารากว่า 4 แสนลูกบาศก์เมตร ขณะที่เกษตรกรเริ่มทำการเกษตรแล้ว
นายเกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณณ์น้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้นอย่างมาก จากการที่ฝนตกต่อเนื่อง ล่าสุดมีน้ำไหลเข้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลกว่า 7 แสนลูกบาศก์เมตร ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีน้ำไหลเข้ากว่า 4 แสนลูกบาศก์เมตร สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกพืชตามปกติ ขณะที่ลุ่มน้ำแม่กวง เกษตรกรเริ่มทำการเกษตรช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งน้ำเริ่มมากขึ้น ขณะที่น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค จะใช้วันละแสนสองหมื่นลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเพียงพอจนถึงปีหน้า
ปัจจุบันประตูระบายน้ำปิง ได้ส่งน้ำวันละ 6 แสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่งได้ถึงอำเภอฮอด ขณะที่พบว่ามีฝนตกลงมาทุกวัน อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือประชาชนประหยัดน้ำด้วย
 
24 กรกฎาคม 2558 , 16:16 น. , อ่าน 1267  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่