สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16ปล่อยสัตว์ป่า 754 ตัว คืนสู่ป่าอมก๋อย

  
     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ปล่อยสัตว์ 754 ตัว อ.อมก๋อย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา สร้างจิตสำนักรักป่า และอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ชุมชน
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 16 เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในบ้านตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ร่วมกันทำพิธีปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ตามโครงการส่งสัตว์ป่าคืนวนา เพื่อป่าสมบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ หน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสัตว์ป่าที่ปล่อยในครั้งนี้มี 10 ชนิด จำนวน 754 ตัว ประกอบด้วย กวางผา , เก้ง , เนื้อทราย , กวางป่า , ละอง ละมั่ง , อีเห็นข้างลาย ,นกยูงไทย , นกแว่นสีเทา , ไก่ฟ้าหลังขาว และไกป่าตุ้มหูแดง โดยได้ปล่อยสัตว์ทั้งหมดให้หากินตามธรรมชาติ เพิ่มปริมาณสัตว์ป่า ในบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าดอยม่อนจอง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย การปล่อยสัตว์คืนสู่ป่าในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่ม ปริมาณสัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในพื้นที่ และยังเป็นการสร้างแหล่งพันธุกรรม ของสัตว์ป่าและสร้างระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลป่าไม้และระบบ นิเวศน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์ ถ้ามีสัตว์ มีป่าไม้ จะทำให้ระบบนิเวศน์คืนกลับมา มีน้ำมีป่า และเป็นอาหารของประชาชนตามวัฏจักร
สัตว์ทั้งหมดที่นำมาปล่อยในครั้งนี้เป็นสัตว์ป่าที่เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ไว้จากสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 6 สถานี คือ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย , สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยยางปาน , สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า ปางตอง , สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าดอยตุง , สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่จัน และสถานีเพาะ เลี้ยงสัตว์ป่าแม่จัน โดยทั่วประเทศจะปล่อยสัตว์คืนสู่ป่า รวม 4 ครั้ง โดย อำเภออมก๋อย ถือเป็นตัวแทนของภาคเหนือและก่อนที่จะปล่อยสัตว์คืนสู่ป่านั้นได้มีการฝึกปรับพฤติกรรมสัตว์ป่าให้รู้จักศัตรูในธรรมชาติและการหากินในธรรมชาติแล้ว
 
24 กรกฎาคม 2558 , 16:36 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่