17 จังหวัดภาคเหนือ จัดแถลงข่าว ผนึกกำลังกระตุ้นกระแสนิยมผ้าทอไทย

  
    สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดแถลงข่าว ผนึกกำลังกระตุ้นกระแสนิยมผ้าทอไทย “อัตลักษณ์ผ้าทอภาคเหนือ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน”
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผนึกกำลังกระตุ้นกระแสนิยมผ้าทอไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างและเพิ่มช่องทางการตลาด อัตลักษณ์ภูมิปัญญาผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องภาคเหนือ โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนเป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อรณรงค์ฟื้นฟูการใช้ผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องให้กลับมาได้รับความนิยมและแพร่หลายเพิ่มขึ้น และเพิ่มช่องทางการตลาดของผ้าทอไทยและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องในภาคเหนือ ภายใต้งาน “อัตลักษณ์ผ้าทอภาคเหนือ ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2558 ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
การจัดงานครั้งนี้มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ผ้าตีนจก จากจังหวัดเชียงใหม่ ผ้าไหมยกดอก ผ้าฝ้ายทอมือ และผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดลำพูน ผ้าไทลื้อจากพะเยา ผ้าหม้อฮ่อมและผ้าตีนจกจากจังหวัดแพร่ ผ้าทอบ้านหาดเสี้ยวจากจังหวัดสุโขทัย ผ้าทอลายน้ำไหลจากจังหวัดน่าน ผ้าชนเผ่าจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ้าทอจากประเทศลาว การแสดงแฟชั่นโชว์ชุด “อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาผ้าทอไทย ก้าวไกลสู่สากล” และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “มหาราชินีแห่งผ้าไทย” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
 
24 กรกฎาคม 2558 , 20:00 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่