มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2558

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2558 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2558 ภายใต้แนวคิด จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม โดยมี หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กระตุ้นเยาวชน ประชาชนทั่วไปให้มีความสนใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตผล อันเกิดจากแนวคิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์
โดยกิจกรรมภายในงานแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีถวายราชสดุดีและถวายพานพุ่มสักการะ พระบรมสาทิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย นิทรรศการการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมที่สมบูรณ์พร้อมสู่การใช้งานจริง นิทรรศการหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าวระดับโมเลกุล กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก ตามล่าหาไข่ไดโนเสาร์ เคมีหรรษา นาโน คอนโทรลเลอร์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 – 5349 – 8179 และ 0 – 5387 – 5294 หรือที่เว็บไซต์ www.science.mju.ac.th/scienceweek2015
 
17 สิงหาคม 2558 , 21:28 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่