จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มพื้นที่ล่อแหลมป้องกันเหตุ 15 วัน

  
    กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่ ประชุม 3 ฝ่าย คุมเข้มจุดเสี่ยงป้องกันเหตุ
ที่มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ พันเอกจิราวัฒน์ จุฬากุล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจากตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจาก กอ.รมน. จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมวางแผนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่จุดเสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ประชุมหารือวางแผนเพิ่มความเข้มงวดมาตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เฝ้าระวัง จัดเวรยาม ตรวจตราในพื้นที่ล่อแหลม ทั้งสถานที่ราชการการ ย่านชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น โดยให้เข้มงวดในช่วง 15 วันหลังจากนี้
ขณะที่ พันเอกจิราวัฒน์ จุฬากุล เปิดเผยว่า การประชุมมีการหารือแนวทางดำเนินการในพื้นที่ล่อแหลม โดยกำหนดพื้นที่ล่อแหลม ในบริเวณโดยรอบคูเมือง จะดำเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่มวันนี้เวลา 15.00 น. จัดชุดลาดตระเวนเข้าตรวจบริเวณรอบคูเมืองทุกด้าน จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ห้างสรรพสินค้า ย่านชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ในพื้นที่รอบนอก ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
สำหรับข้อสั่งการที่ได้รับจาก คสช. ให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น เพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตลอด 24 ชั่วโมง
 
18 สิงหาคม 2558 , 14:14 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่