รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษหัวข้อ ความปรองดองสมานฉันท์และหลักสำคัญของประชาธิปไตยที่ประชาชนควรทราบ ณ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่
ที่หอประชุมเตชะตุงคะ กองบิน 41 ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ ความปรองดองสมานฉันท์และหลักสำคัญของประชาธิปไตยที่ประชาชนควรทราบ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี 2558 มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กองบิน 41 ร่วมรับฟังกว่า 300 นาย โดยกล่าวว่า ข้าราชการในส่วนภูมิภาค มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่จะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ และความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ มุ่งเน้นให้คนไทยรักกัน รักประเทศชาติ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในทุกภูมิภาค และขอให้ข้าราชการ ดูแลประชาชนในพื้นที่ให้เปรียบเสมือนคนในครอบครัว และร่วมกันแก้ไขปัญหาให้บ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยโดยเร็ว
นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และฝากเตือนประชาชนให้ ระมัดระวังการโพสต์และแชร์ภาพ ผ่านเฟซบุ๊ค ไลน์ ตลอดจนโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เนื่องจากมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้สูญเสีย ตลอดจนได้กำชับถึงสื่อมวลชนให้ระมัดระวังการนำเสนอภาพข่าว ที่รุนแรง และผิดหลักการนำเสนอข่าวที่เป็นสากล ควรนำเสนอในแนวทางที่สร้างสรรค์
 
18 สิงหาคม 2558 , 19:28 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่