กรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AIBD ประจำปีครั้งที่ 41

  
     กรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีครั้งที่ 41 การประชุมใหญ่สมัยสามัญและการประชุมภาคสมทบครั้งที่ 13 ของสถาบัน AIBD
กรมประชาสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีครั้งที่ 41 การประชุมใหญ่สมัยสามัญและการประชุมภาคสมทบครั้งที่ 13 ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ โทรทัศน์ แห่งเอเชีย แปซิฟิก หรือ AIBD ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นสมาชิก AIBD จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ ร่วมประชุมกว่า 100 คน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับบทบาทสื่อมวลชนในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลกำลังดำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน วิสัยทัศน์ของรัฐบาลคือต้องการเห็นประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสื่อเป็นเครื่องมือทรงพลังอย่างยิ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ขณะเดียวกันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านสื่อสารในปัจจุบันทำให้ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยนไป สื่อวิทยุ โทรทัศน์ต้องปรับตัวเนื่องจากมีสื่อใหม่เข้ามาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ การประชุมดังกล่าวเป็นโอกาสที่ดีของไทยในการเชื่อมโยงการทำงานกับนานาประเทศ โดยตัวแทนประเทศสมาชิกได้ให้กำลังใจประเทศไทยให้สามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่กำลังมีไปให้ได้
การประชุมดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2558 ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ไปทัศนศึกษาที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เวียงกุมกามด้วย
 
18 สิงหาคม 2558 , 20:44 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่