ประเทศไทยเสนอการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันในการประชุม AIBD ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ระบุ ประเทศไทยเสนอการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกันในการประชุม AIBD ที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ NBT World รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดรายการโทรทัศน์ของ AIBD
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดการประชุม ประจำปีครั้งที่ 41 การประชุมใหญ่สมัยสามัญและการประชุมภาคสมทบครั้งที่ 13 ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ โทรทัศน์ แห่งเอเชีย แปซิฟิก หรือ AIBD ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทย ที่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว โดยมีสมาชิกจาก 26 ประเทศร่วมประชุม เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ แสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โดยเฉพาะขณะนี้สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก AIBD จะทำให้การสื่อสารในเอเชียแปซิฟิกมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและเป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยกรมประชาสัมพันธ์ได้เสนอเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน และในโอกาสที่จะเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเอเชีย-แปซิฟิก การเปลี่ยนเทคโนโลยีจากอนาล็อคสู่ดิจิตอล พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ พัฒนาแนวคิดการทำงานให้ทันสมัย และพัฒนารองรับโซเชียลมีเดีย ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ทันยุคสมัย
ในการนี้ได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดด้านต่าง ๆ โดยรายการของ NBT World ได้รับรางวัลที่ 2 ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทย ทั้งนี้ NBT World ได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เผยแพร่ไปยัง 177 ประเทศทั่วโลก และมุ่งมันจะผลิตรายการดี ๆ เป็นสื่อกลางที่นำข่าวสารของรัฐ ของประเทศไทย เผยแพร่ไปยังทั่วโลกอีกด้วย
 
18 สิงหาคม 2558 , 21:20 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่