ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหาร AIBD อีกหนึ่งสมัย

  
    ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการบริหาร AIBD อีกหนึ่งสมัย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานและการให้ความยอมรับในประเทศสมาชิก
นายจรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวภายหลังการประชุมประจำปีครั้งที่ 41 การประชุมใหญ่สมัยสามัญและการประชุมภาคสมทบ ครั้งที่ 14 ของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุ-โทรทัศน์แห่งเอเชีย-แปซิฟิก หรือ AIBD ที่ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ว่า การประชุมดังกล่าวมีตัวแทนสมาชิก 26 ประเทศ ร่วมประชุม โดยกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพ ตัวแทนประเทศไทยจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานรอบปีที่ผ่านมา ทางด้านการพัฒนากิจการวิทยุ โทรทัศน์ ทั้งการพัฒนารายการและบุคลากร มีการพูดถึงการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างคนให้มาดำเนินงานด้านวิทยุ โทรทัศน์ในเอเชีย-แปซิฟิกให้ตอบสนองกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังติดตามความก้าวหน้าในการประชุม ASIA Media Summit ครั้งที่ผ่านมา ว่าประเทศสมาชิกได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง และสิ่งที่จะดำเนินต่อไป ซึ่งการประชุม ASIA Media Summit ครั้งต่อไปจะมีขึ้นที่เมืองอินชอน ประเทศเกาหลี การประชุมครั้งนี้ได้มีการคัดเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ ซึ่งไทยได้เป็นกรรมการบริหาร AIBD อีกสมัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานและการให้ความยอมรับในประเทศสมาชิก
สำหรับประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIBD ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการ ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ซึ่งตัวแทนประเทศต่าง ๆ ชื่นชมการจัดการประชุมของกรมประชาสัมพันธ์ ในนามของ NBT ทั้งนี้จะพัฒนาคุณภาพการผลิตรายการให้สามารถแข่งขันเพื่อรับรางวัล AIBD AWARD ต่อไปในอนาคต
 
19 สิงหาคม 2558 , 22:48 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-พิมลกัลย์ สวท.เชียงใหม่