องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ จับมือนักวิชาการสัมมนาอนาคตอสังหาริมทรัพย์

  
    องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับนักวิชาการจัดสัมมนา อนาคตของอสังหาริมทรัพย์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดสัมมนา เศรษฐกิจก้าวหน้า อสังหาฯ ก้าวไกล เชียงใหม่........บ้านเมืองจะเปี๊ยนไป๋ ที่โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง ในเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ ระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ นักวิชาการ ผู้ประกอบการ โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการสัมมนา โดยกล่าวว่า เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดกว่าร้อยละ 40 อยู่ในภาคบริการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น The Best Destination ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ในปี 2558 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 8 ล้านคน สำหรับอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงที่ผ่านมามีการลงทุนด้านที่อยู่อาศัยค่อนข้างคึกคัก และในอนาคตก็จะมีการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง ทางบก และทางอากาศ
การจัดสัมมนาดังกล่าว จะดำเนินการจัดสัญจรทั่วประเทศ จำนวน 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ ภูเก็ต และอุดรธานี ซึ่งการจัดสัมมนาที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการจัดสัมมนาครั้ง 3 และครั้งต่อไปจะจัดในเดือนตุลาคมนี้ ที่จังหวัดภูเก็ต
 
20 สิงหาคม 2558 , 20:18 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่