จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าว การจัดงาน TOP THAI BRANDS งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าว การจัดงาน TOP THAI BRANDS งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ครั้งแรกในภูมิภาค
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าว การจัดงาน TOP THAI BRANDS งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ ครั้งแรกในภูมิภาค ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมแถลงข่าว โดยกล่าวว่า การจัดงาน TOP THAI BRANDS ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการร่วมออกงานแสดงสินค้ากว่า 450 ราย ได้รับการคัดสรรมาจากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพระดับส่งออก ผู้ประกอบการ SMEs ผู้ประกอบการ OTOP จากทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จในเวทีโลก โดยคาดหวังว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน และ มีเงินเดินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 200 ล้านบาท สำหรับสินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่าย แบ่งเป็น 9 ประเภท สินค้าตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค อัญมณี ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความสวยความงาม สินค้าหัตถกรรมร่วมสมัย กลุ่มสินค้าบริการ นอกจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและข้าวไทย การสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ การทำธุรกิจ การเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยมีนักธุรกิจจากต่างประเทศกว่า 200 ราย ร่วมงาน
ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับเลือกให้จัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ เป็นครั้งแรกในภูมิภาค เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการ ทั้งรายใหญ่ SMEs และ OTOP ในการศึกษารูปแบบการพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในเวทีโลก งาน TOP THAI BRANDS ถือเป็นการประกาศศักยภาพและความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ และประเทศแถบอาเซียน เช่น ลาว เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
21 สิงหาคม 2558 , 17:17 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่