ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชาวล้านา

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต สร้างบรรยากาศ และประสบการณ์ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวล้านนา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต สร้างบรรยากาศ และประสบการณ์ แก่นักท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตของชาวล้านนา โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสาร อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต สถานที่สำคัญ เหตุการณ์สำคัญในอดีต เป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์การเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา “Gateway to Lanna Heritage” และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง สำหรับภาพถ่ายที่นำมาจัดแสดงประกอบด้วย ภาพเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงสถานที่สำคัญต่างๆ เป็นภาพที่มีคุณค่า สามารถถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ เหตุการณ์สำคัญ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตได้เป็นอย่างดี
ภาพถ่ายเกือบทั้งหมดที่นำมาจัดแสดง ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากคุณบุญเสริม สาตราภัย ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีฝีมือในด้านการถ่ายภาพของล้านนา และเป็นผู้บันทึกภาพประวัติศาสตร์สำคัญของล้านนาไว้จำนวนมาก สำหรับนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต จะจัดแสดงไปจนถึงประมาณปลายเดือนกันยายน 2558 หลังจากนั้น จะเป็นการจัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สำคัญของชาวล้านนา
นอกจากการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่ในอดีต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังมีโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำความเป็นประตูสู่วัฒนธรรมล้านนา โดยจะร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประกวดออกแบบตกแต่งอาคารและภูมิทัศน์โดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “Gateway to Lanna Heritage” ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในช่วงปลายปีนี้
 
21 สิงหาคม 2558 , 20:03 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่