ชาวบ้านอำเภอดอยหล่อ ยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรวจสอบความโปร่งใสการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด

  
    ชาวบ้านอำเภอดอยหล่อ ยื่นหนังสือร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้ตรวจสอบความโปร่งใสการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด เนื่องจากไม่สามารถเบิกถอนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้ เป็นเงินกว่า 10 ล้านบาท
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีชาวบ้านในพื้นที่ตำบลสันติสุข และตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ กว่า 30 คน ที่เป็นสมาชิกเงินฝากของสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด นำโดยนายจรูญ ทานวล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันติสุข และกรรมการสหกรณ์การเกษตรจอมทอง จำกัด และนายถวิล ขัดตุ่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลสันติสุข เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเบิกถอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากสหกรณ์ได้ ปัญหาดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน นายจรูญ กล่าวว่า การเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนความเป็นธรรมต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถเบิกถอนเงินต้นและดอกเบี้ยจากสหกรณ์ได้ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ได้สมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรจอมทอง รวมกว่า 300 ราย โดยเริ่มลงหุ้นกันคนละหลายหมื่นบาท ถึงหลายแสนบาทตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในการถอนเงินต้นและดอกเบี้ย กระทั่งปี 2550 สมาชิกหลายคนเริ่มถอนเงินออกมาไม่ได้ ทางสหกรณ์ฯ อ้างว่าขาดสภาพคล่องและไม่ยอมให้ตรวจสอบ
นายจรูญ กล่าวต่อว่า สาเหตุที่เข้าร้องเรียนล่าช้า ทั้งที่เกิดเรื่องมากว่า 8 ปี เพราะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการมา 2 - 3 ชุดตามวาระ และขอผ่อนผันอ้างว่าจะนำเงินมาคืนให้ แต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืน โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันร้องเรียนต่อสหกรณ์จังหวัด แต่ปรากฏว่าจะมีการยุบสหกรณ์ทำให้ชาวบ้านไม่ยอมเพราะเกรงว่าเงินจะสูญ
ทั้งนี้ นายทอง พันทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าเวรศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนางจุรีย์ ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม จากกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมรับที่จะไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
 
25 สิงหาคม 2558 , 16:07 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่