จังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการคมนาคมขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และซ้อมแผนเผชิญเหตุ ด้านการคมนาคมชนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน จัดฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการคมนาคมขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และซ้อมแผนการป้องกันและระงับอุบัติเหตุจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยมีนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนภาคสนาม โดยกล่าวว่า การฝึกอบรมและซ้อมแผนภาคสนาม เป็นการให้ความรู้ และการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของอำเภอ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ. 33 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 41 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ที่มีเส้นทางคมนาคมสายหลักที่รถบรรทุกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมขนส่งผ่านพื้นที่ การฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการเผชิญเหตุ หากเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในพื้นที่ ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
สำหรับการซ้อมแผนภาคสนามเป็นการจำลองสถานการณ์ อุบัติเหตุรถบรรทุกขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 20,000 ลิตร ชนประสานงากับรถบรรทุก 6 ล้อ มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ในซากรถ จำนวน 3 คน และมีกลุ่มควันที่คาดว่า เกิดจากสารเคมีพวยพุ่งออกมาจากที่เกิดเหตุ โดยสมมุติให้เหตุเกิดบนถนนสายเลียบคลองชลประทาน ด้านหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
25 สิงหาคม 2558 , 19:24 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่