รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน Top Thai Brands สุดยอดแบรนด์ไทย ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน Top Thai Brands สุดยอดแบรนด์ไทย คาดเงินเดินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท
ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม และพันธมิตร จัดงาน Top Thai Brands สุดยอดแบรนด์ไทย ระหว่างวันที่ 26 -30 สิงหาคม 2558 โดยมีนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน และ ดร. ปุ๊ย ซาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ นายสมจิต อินทะมิด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายหยัง เป่า เจี๋ยน รองประธานสภาประชาชนมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมพิธีเปิด
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเป็นสินค้าจากผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออก สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สินค้าและผลงานทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ สินค้าของเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย กว่า 450 ราย นอกจากมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการส่งเสริมการผลิตผ้าไหม และข้าวไทย การเจรจาจับคู่ธุรกิจต่างประเทศ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา จีน และมาเลเซีย กับผู้ประกอบการไทย อีกกว่า 100 ราย
สำหรับงาน Top Thai Brands เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียงที่จะได้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยที่มีนวัตกรรม และการสร้างสรรค์ สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมถึงผู้บริโภคในภาคเหนือ ได้มีโอกาสซื้อสินค้าจากทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าผู้เข้าชมงานกว่า 50,000 คน สร้างรายได้กว่า 200 ล้านบาท
 
26 สิงหาคม 2558 , 15:38 น. , อ่าน 1253  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่