สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธการ อมก๋อย ปลอดฝิ่น

  
    สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เปิดยุทธการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามยุทธการ อมก๋อย ปลอดฝิ่น พบผู้เสพรายใหม่เพิ่มเติม 3 ราย
นายวิชัย ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (ปปส. ภาค 5) ร่วมกับ พล.ต. อุทัย ชัยชนะ ผู้บังคับการกองพลทหารราบที่ 7 และนายชุติเดช มีจันทร์ นายอำเภออมก๋อย สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ ปปส. ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง กว่า 200 นาย เข้าปิดล้อมตรวจค้น ผู้เสพฝิ่น ตามแผนยุทธการปิดล้อมอมก๋อย ปลอดฝิ่น ในพื้นที่ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งมีการค้าฝิ่น และเสพฝิ่น เป็นจำนวนมาก โดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 5 แห่ง สามารถจับกุมผู้เสพฝิ่นได้ 3 ราย คือ นายประเทือง ทัศนาพงศ์ไพร อายุ 22 ปี นายนฤเดช ตีนะ อายุ 25 ปี และนายสที กฤติกาอัมพร อายุ 34 ปี พร้อมอุปกรณ์การเสพ และฝิ่นของกลางอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะได้นำตัวเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูต่อไป
นายวิชัย ไชยมงคล เปิดเผยว่า ผลการปิดล้อมตรวจค้นในยุทธการอมก๋อย ปลอดฝิ่น ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2558 สามารถจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด จำนวน 5 คดี ผู้ต้องหา 5 คน คือ นายสุกิจ อำรุงวนา พร้อมของกลางฝิ่นดิบ 160 กรัม นายอุทิศ ไพรพนากุล พร้อมของกลางฝิ่นดิบ 8 กรัม นายปริซอ พิพาทภพ พร้อมของกลางฝิ่นดิบ 28 กรัม นายสา รุ่งโรจน์ประชาชื่น พร้อมของกลางฝิ่นดิบ 108 กรัม ยาบ้า 50 เม็ด นายณัฐวัชต์ คำใจ พร้อมของกลางฝิ่นดิบ 2 กรัม ยาบ้า 87 เม็ด พร้อมอุปกรณ์การเสพ ทั้งหมดจะถูกนำตัวเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟู
อำเภออมก๋อย เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดในประเทศ สำนักงาน ปปส. ดำเนินการลดพื้นที่ปลูกฝิ่น ลดจำนวนผู้เสพฝิ่น บำบัดรักษาผู้เสพฝิ่นและส่งเสริมอาชีพ ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ทำให้พื้นที่ปลูกฝิ่นและผู้เสพฝิ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง
 
26 สิงหาคม 2558 , 19:09 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่