บรรยากาศไหว้เจ้าวันสารทจีนที่เชียงใหม่คึกคัก

  
    บรรยากาศไหว้เจ้าวันสารทจีนที่เชียงใหม่คึกคัก ประชาชนขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และขอให้บ้านเมืองสงบสุข
บรรยากาศวันสารทจีนที่จังหวัดเชียงใหม่ ชาวไทยเชื้อสายจีนยังคงนำของมาเซ่นไหว้เทพเจ้า และขอพรกันตั้งแต่คืนที่ผ่านมา โดยที่ศาลเจ้าปุงเถ่ากง ศาลเทพเจ้าเก่าแก่ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความเคารพนับถือ มีชาวบ้านนำของมาเซ่นไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสาย ยังถือว่าครบตามประเพณี ทั้งหมู เป็ด ไก่ ขนมไว้ ผลไม้ และสุรา โดยชาวบ้านได้นำมาเซ่นไหว้เทพเจ้าปุงเถ่ากง และกราบขอพร กับเจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้ากวนอู รวมทั้งเจ้าพยัคฆ์โฮ้วเอี้ย เจ้ามังกรเล้งซี้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านี้ พรที่คนส่วนใหญ่ขอเป็นเรื่องของสุขภาพ การงาน และเงินทอง อีกทั้งขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับพสกนิกรชาวไทย ขณะเดียวกันก็ขอพรเรื่องสุขภาพให้ตนเอง และครอบครัวรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจ หน้าที่การงาน ขอให้บ้านเมืองสงบสุข ประชาชนรักใคร่สามัคคีกัน
 
28 สิงหาคม 2558 , 09:40 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่