หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน Active Citizen พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชั่น

  
    หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558 Active Citizen พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชั่น
นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2558 Acitive Citizen พลังพลเมือง ต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการคอร์รัปชั่นว่าจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายระดับบุคคลไปจนถึงการสร้างความเสียหายในระดับประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ อาคารสวัสดิการสงเคราะห์ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ โดยมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูปในการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมของภาคราชการและเอกชน กระตุ้นให้คนไทยเกิดความเกลียดชังการคอร์รัปชั่น
การคอร์รัปชั่น เป็นมหาภัยร้ายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมืองไทย อันอาจนำไปสู่ความล่มสลายของประเทศ ซึ่งในปลายปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต้องเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ในภาพรวม ประเทศในกลุ่มอาเซียนจำนวนถึง 8 ประเทศ ที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นของโลก
 
28 สิงหาคม 2558 , 16:52 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่