รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ 58 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงาน มหกรรมนวัตกรรมไทยภาคเหนือ นำ 100 นวัตกรรม พร้อมใช้งานจัดแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จัดงานมหกรรม นวัตกรรมไทยภาคเหนือ ประจำปี 2558 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต คัดเลือกวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนา พร้อมใช้งานกว่า 100 นวัตกรรมมาจัดแสดง พร้อมเปิดเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับนักลงทุน และเจ้าของนวัตกรรม โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ โดยกล่าวว่า รัฐบาลมีมติเห็นชอบให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลงานนวัตกรรมไทยที่ได้เสนอขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้เกิดธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในภูมิภาค การเข้าถึงและเลือกใช้นวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ผลงานทั้งหมดเป็นผลงานจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ และภาคเอกชน มาแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
 
29 สิงหาคม 2558 , 18:17 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่