เยาวชนเชียงใหม่ สร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์การผลิตสารคดีเชิงข่าว รางวัลกรังด์ปรีซ์ 2015 สร้างชื่อเสียงระดับโลก

  
    5 นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์ระดับโลกการผลิตสารคดีเชิงข่าว รางวัลกรังด์ปรีซ์ 2015 พร้อมกับรางวัลแนวคิดยอดเยี่ยม จากสารคดีเชิงข่าวชื่อ “Blind’s Diary”
ที่ เดอะ สเปซ ประเทศสิงคโปร์ มีพิธีประกาศผลโครงการสร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าวกับพานาโซนิค (Panasonic Kid Witness News) ซึ่งมีเยาวชน 7 ทีมจาก 7 ประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบโกลบอล ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยอรมนี มาเลเซีย จีน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และประเทศไทย เป็นการรวมกลุ่มของนักเรียน ม.6 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย นายธนวัฒน์ ปาแปง นายธีรุฒน์ วรรณนฤมล น.ส.พัชรี สมประเสริฐ นายมณฑวรรษ พุ่มกล่อม และนายธีรินทร์ วิลาวัลย์วจี ในนาม "ทีมพี-เวิร์ค" ส่งผลงานการผลิตสารคดีเชิงข่าวเรื่อง “Blind’s Diary” ที่สะท้อนมุมมองของผู้พิการทางสายตาที่ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข
สำหรับผลงานดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศจนเข้าสู่รอบโกลบอล และสามารถคว้ารางวัลกรังด์ปรีซ์ ถือเป็นรางวัลสูงสุดในการแข่งขัน ถือเป็นครั้งแรกของเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัลที่ยิ่งใหญ่นี้ และได้รับรางวัลแนวคิดยอดเยี่ยม (Best Concept) อีกหนึ่งรางวัล
ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องถึง 12 ปี และเคยเข้าสู่รอบโกลบอลมา 2 ครั้งในปี 2552 จากทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา กับผลงาน “ควายไทยในนาข้าว” ซึ่งได้รับรางวัล สารคดียอดเยี่ยม (Best Documentary) และในปี 2557 จากทีมเม็ดเล็กพลิกโลก โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ กับผลงาน “มูลค่ามหาศาล” ซึ่งได้รับรางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)
 
29 สิงหาคม 2558 , 18:19 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่